Arbetssätt

För att bedöma om ett företag går bra eller dåligt, och för att därefter kunna föreslå lämpliga åtgärder, tittar en finansanalytiker framför allt på olika nyckeltal. Detta är indikatorer som sätts i relation till varandra, eftersom man då får fram ett sammanhang och kan uttala sig om åt vilket håll företaget är på väg. Inte minst är tidsaspekten viktig.

Hur företaget har klarat sig historiskt sett är naturligtvis viktigt för att kunna uttala sig om hur det kommer att gå framöver. Man bör dock inte stirra sig blind på historiska nedgångar om företaget har funnits länge. Kanske är det bättre att nöja sig med att studera företagets resultat för de senaste tre eller fem åren? Det här fungerar dock olika i olika branscher.

Anledningen till att studera ett företags förflutna är dock att man vill kunna uttala sig om dess framtid, och detta är lättare sagt än gjort. Vi har inga kristallkulor eller tidsmaskiner, så det vi kan göra är att använda oss av historiska resultat, som bearbetas i enlighet med ekonomiska och statistiska teorier. Vilken eller vilka teorier man väljer påverkar slutresultatet, och det är därför som dessa förutsägelser ofta slår fel.

Sammanhanget

Ingen siffra kan heller förstås enskilt, utan alla siffror talar till oss i ett sammanhang. Därför är det viktigt att alltid jämföra med andra när man gör en analys. En kraftig nedgång för ett företag kanske egentligen är en stor framgång, om det visar sig att branschen som helhet drabbades ännu värre. Utan hänsyn till sammanhanget är det lätt att tappa bort sådana viktiga siffror.

En annan fälla är risken för att bara titta på ett enda nyckeltal, och inte jämföra samtliga av dem. Det är också viktigt att jämföra tidsperioder som går att jämföra, eftersom det som ser ut som en kraftig nedgång kan vara något annat.