Betalt för att låna

Nu kan man få betalt för att låna pengar om man bor i Danmark. Vissa kreditinstitut erbjuder nämligen minusränta. I Sverige ser det dock inte ut på samma sätt och här får man istället tänka smart för att hålla nere räntekostnaderna.

976887-man-trying-to-catch-savings-with-hummer-in-hand-running-after-th

I Danmark kan man i extremfall få betalt för att låna pengar, rapporterar man i den här artikeln. Bland annat blev småföretagaren Eva Christiansen världskänd tidigare i år när det visade sig att hennes bank betalar tillbaka pengar på hennes lån varje månad. Varför vissa danskar får betalt istället för att betala ränta på sina lån är för att en del kreditinstitut i Danmark för tillgället erbjuder minusränta.

Jämför räntor

Enligt privatekonomer kan detta knappast hända i Sverige eftersom att införa negativ ränta eller avgift för privat- och företagskunder inte alls är aktuellt. I Sverige måste den som lånar alltså fortsätta att betala ränta och för att den inte ska bli så dyr, kan det vara smart att jämföra räntor hos flera olika kreditinstitut. Du kan hitta bäst lån för dig hos Advisa, där du snabbt och enkelt kan jämföra räntor. Men man kan inte bara jämföra räntan mellan olika banker. Sedan en tid tillbaka tvingas bankerna att redovisa sina genomsnittsräntor, vilket innebär att man som konsument kan gå in och jämföra vilka räntor som andra konsumenter har och på så sätt pressa ner sina egna räntor. Läs mer.

Rörlig eller fast ränta

Något annat man kan göra för att hålla nere räntan lite, är att välja mellan rörlig och fast. Fördelarna med en rörlig ränta är att den blir lägre när räntan går ner, plus att den brukar vara lägre än den bundna och historiskt sett har den gett en lägre räntekostnad. Men en nackdel är att kostnaden ökar väldigt kraftigt om räntorna stiger snabbt, skriver DN. Fördelarna med en bunden ränta är att man hela tiden vet exakt hur hög räntan är och dessutom kan kostnaderna bli lägre än med rörlig ränta om räntan stiger mycket under bindningstiden.