En revision är bra för företaget

En revision utförs för att se att allt står rätt till med siffrorna i företaget. På så vis säkerställer man att lagar och regler följs samt att det inte blir några problem med olika myndigheter såsom Skatteverket och Bolagsverket.

Revisioner gynnar både företag och näringsliv. Du kan se hur ditt företag ligger till ekonomiskt samt att allting sköts som det ska. Detta kan vara en utmaning att göra själv då det är mycket regler och lagar att hålla reda på så anlita gärna en revisor.

Vad är en revision?

bokföringEn revision är en djupare utredning där bland annat företagets bokföring, bokslut och årsredovisning granskas. Genom att låta en revisor göra en revision på ditt företag kan du få kontroll på företaget samt se till att allt det ekonomiska sköts på rätt sätt.

En revision av ett aktiebolag måste utföras av en revisor. Antingen kan man anlita en revisionsbyrå eller om företaget har en egen revisor så ska den revisorn vara antingen auktoriserad eller godkänd. Handelsbolag och enskilda firmor har inget krav på en revisor men det är alltid rekommenderat för att undvika eventuella misstag.

”Grunden i revisorns arbete är att genomföra en oberoende granskning av ditt företags verksamhet och dess ekonomiska redovisning. Det skapar trygghet inom företaget och trovärdighet gentemot dina externa intressenter såsom kunder, kreditgivare, investerare, leverantörer och myndigheter.”

Läs mer här om vad en revision är och hur den går till.

Varför revision?

En revision är kanske inte så intressant om du har ett mindre företag och tänker att du själv har koll på ekonomin och vill undvika att lägga pengar på en revisionsbyrå. Tack vare att kravet på revision har tagits bort kan du skippa detta moment av företagande men det kan stå dig dyrt i slutändan. Om du inte gör en revision kan det dyka upp oväntade skattetillägg på grund av att du har missförstått något eller råkat göra något fel i den ekonomiska administrationen. Du kan få förseningsavgifter för att årsredovisningen tar längre tid än vad du tänkt och därmed lämnas in för sent, den kan även var ofullständig. Du kan även få dyrare administrativa kostnader för att du måste rätta massa fel istället för att allting blir gjort ordentligt från början. När du anställer en revisionsbyrå säkrar du upp för både dig själv och ditt företag och kan slappna av.