Hur du ska tänka med din privatekonomi

Privatekonomin. Ett laddat ord som både bär på makt och sorg. Detta beroende på hur man tar hand om ordet. 

9031346-ambitions-word-on-modern-banner-design-template-set-of-stickers-labels-tags-cloudsVi människor är egna individer men vi har ett stort ansvar gentemot våra medmänniskor, vilket är en förutsättning för att vi ska leva i ett samhälle vi lever i idag. För visst är ingen människa en ö. Då gäller det att lyckas ta hand om sig själv så man inte blir en börda för andra. Och att just känna att man har en stabil koll på sin privatekonomi är grunden för ett stabilt liv.

Få koll på pengarna

I tidigare inlägg har vi talat om vad det är som ska ske om det går snett och vilken hjälp vi kan få då med exempelvis ett snabbt sms-lån. Nu ska vi i stället fokusera på hur du ska tänka för att komma på banan. För, bara genom att ändra om med dina tankar kan du få en sundare ekonomi och större stabilitet. Det handlar om att skaffa dig en buffert samt veta vad du gör av pengar på och hur du kan förändra dig för att öka på dina intäkter. Ett första steg är att inhandla, ja en utgift, en bankbok för att där kunna få svart på vitt vad som händer i din ekonomi. Det finns även många bra appar du kan ta hjälp av. Gå igenom hur du lever ditt liv och om du kan dela dina utgifter med någon sambo samt om du har barn. För beroende på hur livet ser ut så har även alla människor olika buffertar, men man brukar i regel tänka att man ska ha en buffert på två månadslöner.

Försök att inte gå på för hår utan låt den positiva förändringen få ta tid. Sedan är du beredd att börja amortera för att även börja tänka på att fondspara samt pensionsspara. För när det kommer till att få koll på ekonomin så handlar det alltid om att du ska tänka långsiktigt. Gör du det står du säkert när det blåser hårda vindar.