Lika lön för lika arbete

Det är viktigt att arbeta för att ens företag är så jämställt och jämlikt som möjligt. Det kan du göra med lönekartläggning. Lönerna ska vara sakliga och inte baseras på kön.

 

Hur är lönerna på ditt företag? Det är viktigt att du som arbetsgivare kartlägger lönen hos de anställda, minst en gång om året. Med mjukvaran från Pihr får du Europas mest effektiva verktyg för just lönekartläggning. Perfekt för dig som brinner för jämställdhet men inte har all tid i världen att kartlägga löner hos medarbetare.

 

För ett samhälle som är fritt från diskriminering

 

Diskrimineringsombudsmannen, som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering, kan du läsa om hur du som arbetsgivare måste göra regelbundna kartläggningar av lönerna på företaget eller organisationen du jobbar för. Om du har fler än tio anställda bör du även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet är vidare att upptäcka osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män, som du sedan ska åtgärda och försöka förhindra att de sker igen. Det är heller inte bara lönen som kartläggs per se i detta, även andra anställningsvillkor som tjänstebil, bostadsförmåner, reseförmåner, bonussystem och liknande.

 

Har skillnaden i lön ett samband med kön?

 

Om du i din kartläggning upptäcker att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män, i lika arbetsförhållanden och med samma eller likvärdiga arbetsuppgifter, så ska du göra en bedömning om skillnaden har direkt eller indirekt samband med kön. Löneskillnaden ska med andra ord kunna förklaras på ett sakligt sätt.

 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar – enligt denna artikel från Metro. Men ändå är det lång väg kvar till ett jämställt samhälle där kvinnor och män får lika lön för lika arbete, inte baserat på vad de har för kön. Kvinnor jobbar fortfarande gratis efter 16:02 varje dag och får bara ut cirka 67 procent av mäns pension. Försök med alla medel att stävja denna orättvisa, på den organisation eller det företag du arbetar på. Det är väldigt viktigt och säger så mycket om vad för samhälle vi lever i. Mer om löner och specifikt statsanställdas löneskillnader mellan könen kan du läsa mer om på Arbetsgivarverkets hemsida. Där skrivs det om hur löneskillnaden har minskat med 18 procent sedan år 2000, alltså på 18 år.