Sveriges finansanalytikers förening

I Sverige finns en förening för att tillvarata finansanalytikernas intressen. Denna förening heter Sveriges finansanalytikers förening (SFF), och har 1100 medlemmar. Kraven för att upptas som medlem är att man har arbetat med finansanalys, på kvalificerad nivå, i minst två år, samt att man rekommenderas av två medlemmar i föreningen. Dessutom måste man respektera föreningens etiska riktlinjer. Slutligen godkänns, eller avslås, ansökan av föreningens styrelse.

Ibland kan dock undantag från reglerna beviljas, och ett viktigt undantag är inskrivet i reglerna. Det är att den som läst diplomutbildningen för finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm inte behöver några referenser från andra medlemmar i föreningen.

SIRA

Det finns flera grupper inom Sveriges finansanalytikers förening som arbetar med olika specialområden. En sådan grupp är SIRA, vilket står för Swedish Investor Relations Association. SIRA representerar de av SFF:s medlemmar som arbetar med investerarrelationer, vilket innefattar såväl konsulter som bolagsrepresentanter. SIRA skiljer sig från många av de andra grupperna i SFF i och med att den tidigare var en helt fristående organisation. 2012, 17 år efter sitt bildande, blev SIRA en del av SFF.
Målsättningarna och arbetssättet för att nå dessa är dock alltjämt desamma som vid grundandet.

Precis som många liknande föreningar på andra områden är en av SIRA:s främsta uppgifter att vara ett nav där de verksamma inom området kan utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Det görs genom att arrangera lunchseminarier, kurser och andra liknande aktiviteter.

SIRA arbetar också för att stärka kommunikationen mellan börsnoterade bolag och marknaden. Det gör man bl.a. genom att varje år ge ut skriften Finansanalytikernas rekommendationer. Titeln CIRO, Certified Investor Relations Officer, övervakas i Sverige av SIRA. Flera saker ingår i denna titel, som är en kvalitetsstämpel inom området Investor Relations. Akademisk examen inom ekonomi räcker inte, man måste dessutom vara utbildad inom krishantering och mediehantering. Handelshögskolans utbildning i Finansiell analys och NASDAQ OMX utbildning för styrelsemedlemmar och andra befattningshavare är ytterligare två krav.