Tips vid investering i bitcoin

På senare tid har det blivit allt mer populärt att investera pengar i bitcoin. Från början var bitcoin tänkt som en digitaliserad valuta som skulle underlätta handel online. Det skulle framför allt underlätta handeln mellan privatpersoner. Bitcoin blev dock mycket mer än endast en valuta för handel mellan privatpersoner, det blev en digitaliserad valuta att investera i. Till en början var det relativt svårt att investera i bitcoin men på senare tid har det blivit allt enklare.

Det finns en del saker som du behöver ta hänsyn till innan du investerar i bitcoin och en del av de sakerna kommer att nämnas nedan. Bitcoin har stigit i värde och således har det kommit att innebära att allt fler fått upp ögonen för bitcoin. På grund av dess värdeökning har bitcoin ofta omnämnts i stora tidningar som handlar om ekonomi. Många anser också att bitcoin är en bra investering, vilket det även är. Dock måste du alltid ta hänsyn till din egna ekonomiska situation innan du väljer att investera dina pengar.

Att tänka på vid investering i bitcoin

Det finns tre huvudsakliga punkter att ta hänsyn till innan du investerar i bitcoin och dessa är:

  • Risken med investeringen
  • Tidshorisonten, om det är en långsiktigt eller kortsiktig placering
  • Vilken aktör investeringen ska ske på

Först måste du bestämma dig för vilken aktör du ska använda för att investera dina pengar. Bitcoin köps inte som vanliga aktier och fonder via exempelvis en bank eller ett kreditinstitut. Utan för att kunna investera i bitcoin krävs det att du öppnar ett konto hos en aktör som tillhandahåller handel med kryptovalutor. Det är även viktigt att komma ihåg att bitcoin, precis som andra valutor, är en instabil investering. Detta betyder att värdet kan komma att öka och minska från dag till dag. Således är det inte riskfritt att investera i bitcoin, men att det finns en risk är inte endast negativt. Detta då det även kan leda till stora värdeökningar.

Slutligen behöver du göra en tidsplan och bestämma dig för om investeringen ska vara långsiktig eller kortsiktig. Det är viktigt att hålla sig lugn när värdet ökar eller minskar och hålla sig till sin tidsplan. Ett tips är att bestämma ett högsta och ett lägsta värde där du väljer att avsluta investeringen.